Pískování

PÍSKOVÁNÍ.

... je dnes stále se rozšiřující širokospektrální technika tryskání různými druhy abraziv, čímž se zejména očistí, zdrsní, sjednotí, nebo jinak upraví požadovaná plocha pískovaného předmětu před jeho další úpravou, jako je lakování, metalizace, atd. 

 

Možnost pískování, coby finálního efektu, provádíme:

- injektorovým způsobem,

- a dále v kooperaci tlakovým způsobem nebo

- brokováním, kde si díky své vysoké efektivnosti oproti např. ručnímu, nebo chemickému čištění vydobylo popularitu v technických oborech jejího využití. Nemluvě také o cenové dostupnosti ...

 

Použití Pískovaček:

- k renovaci starých a zašlých povrchů,

- ke zdrsnění nebo vyhlazení povrchů,

- ke zlepšení nebo změně povrchů,

- k dodržení kvality technologie výroby,

- ke sjednocení a opracování povrchů,

- k odstranění rzi, okují a barvy.

 

Cena za tryskání

...je stanovena většinou individuálně a to zejména podle objemu práce, časové náročnosti a použitého technologického postupu, včetně i nutnosti dalších úprav a předúprav zpracovávaného dílce.

 

! ! ! Volíme individuální přístup ke každému zákazníkovi a po konzultaci s ním navrhneme způsob provedení předúpravy - vždy s ohledem na druh upravovaného dílu a nároky na jeho další použití ! ! !